Editorial Team

Editors

  1. marsiyem marsiyem, Universiti Sriwijaya, Indonesia
  2. warsiyem unsri, Universitas Sriwijaya, Indonesia
  3. amazing ZULFIKAR ALI, Admin Program studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, Indonesia

Section Editor

  1. warsiyem unsri, Universitas Sriwijaya, Indonesia