Journal Sponsorship

Publisher

Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya

Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya

Sponsors

Perhimpunan Entomologi Indonesia cabang Palembang

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia cabang Sumsel

Sources of Support

Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya