Vol 9, No 2 (2022)

Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn

Table of Contents

Articles

Dian Satria Charismana, Heri Retnawati, Happri Novriza Setya Dhewantoro
10.36706/jbti.v9i2.18333 Views of Abstract: 347 | PDF: 219
PDF
99-113
Indriani wuryandari, jagad aditya dewantara, sulistyarini sulistyarini, afandi afandi
10.36706/jbti.v9i2.18330 Views of Abstract: 105 | PDF: 192
PDF
114-128
Yosefina Viviyanti Laukari, Gisela Nuwa, Petrus Kpalet
10.36706/jbti.v9i2.18592 Views of Abstract: 700 | PDF: 802
PDF
129-140
Ika Murtiningsih, Siti Fatimah, Toni Harsan, Amin Prasetya
10.36706/jbti.v9i2.17606 Views of Abstract: 403 | PDF: 224
PDF
141-147
Slamet Rifa'i, Nurul Zuriah, Rose Fitria Lutfiana
10.36706/jbti.v9i2.18523 Views of Abstract: 457 | PDF: 172
PDF
148-159
Nopiana Mozin, Sukarman Kamuli, Udin Hamim, Zulaecha Ngiu, Meirin Inaku, Risha Ibrahim
10.36706/jbti.v9i2.19120 Views of Abstract: 124 | PDF: 70
PDF
160-168
Giri Harto Wiratomo, Suprayogi Suprayogi, Natal Kristiono, Noorochmat Isdaryanto, Abdul Basit
10.36706/jbti.v9i2.19202 Views of Abstract: 218 | PDF: 89
PDF
169-180
Eti Junita, Emil El Faisal
10.36706/jbti.v9i2.18704 Views of Abstract: 106 | PDF: 69
PDF
181-187
Agil Nanggala, Dianni Risda
10.36706/jbti.v9i2.19192 Views of Abstract: 130 | PDF: 79
PDF
188-199
Kurnisar Kurnisar, Sri Artati Waluyati, Sulkipani Sulkipani, Mariyani Mariyani
10.36706/jbti.v9i2.18880 Views of Abstract: 203 | PDF: 102
PDF
200-208
Triyani Triyani, Eli Karliani, Sekar Dwianti, Ahmad Satria
10.36706/jbti.v9i2.19005 Views of Abstract: 146 | PDF: 98
PDF
209-217
Rizal Fahmi, Dadang Sundawa, Hilal Ramdhani
10.36706/jbti.v9i2.19413 Views of Abstract: 472 | PDF: 318
PDF
218-231